۱۳۹۴ فروردین ۳۰, یکشنبه

این رویه خوب تکثیر می‌شود؟


در طول سال‌های نه چندان دور گذشته، بسیاری از سیاست‌های کلان و خرد کشور، مورد نقد و انتقاد جدی بوده است؛ از مواجهه غیرضروری با هولوکاست گرفته تا بی‌اثر دانستن تحریم‌ها، از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها گرفته تا اساس در اختیار داشتن انرژی هسته‌ای و روند مذاکرات در دوره سعید جلیلی، از هزینه‌های بی‌گزارش در منطقه تا بی‌اعتنایی به منابع آب کشور ... بارها و بارها منتقدان و مخالفان به فتنه‌گری و زبونی و حقارت و نادانی و تکرار حرفهای دشمن متهم شدند؛ بارها و بارها منزوی شدند و نقد تبدیل شد به کار «شجاعان»، به کاری همزادِ «لکنت».
ولی این بار اتفاق نو  و خوبی افتاده؛ مقام رهبری در مواجهه با نقد و مخالفت‌ها با بیانیه لوزان گفته: «مسئولان باید منتقدین شاخص مذاکرات را دعوت کنند و با آنان صحبت کنند؛ اگر در مطالب آنان، نکته‌ای بود، از آن برای پیشبرد بهتر مذاکرات، استفاده کنند و اگر نکته‌ای هم نبود، آنان را قانع کنند.»

این رویه کاش که تکثیر شود؛ «دعوت و صحبت و اقناع»، منتقدان خودی و ناخودی نشوند ... کاش عطف‌‌به‌ماسبق شدن‌اش هم سودی برای مردم داشت.