۱۳۹۳ مهر ۱۷, پنجشنبه

.کنار خیابون، چسبیده به جدول و بغل سنگ‌فرش، این گل خوشگل قدکشیده بود ... یه جای نامیزون و سخت و سنگی  ...
چقدر خوشبخت