۱۳۹۳ تیر ۳۰, دوشنبه

غزه


لعنت به همه توجیهاتی که رنجی چنین را بر مردمان مباح می‌کند
لعنت به همه واجبات، به همه نظامات ِ مستقر و مستکبر، که برای حفظ و ادای آنها، باید بی‌گناهان تاوانی چنین سنگین بدهند
لعنت به اسراییل و همه آنهایی که به اسراییل پشت گرمی می‌دهند برای کشتار
لعنت به همه کسانی که برای فرار از سختی‌های صلح، همیشه به جنگ پناه می‌برند
...
و درود بر رسانه‌ها که غم مردم بی‌گناه غزه را تکثیر می‌کنند تا شاید غمخواری باشد.

 .
.