۱۳۹۲ بهمن ۲۶, شنبه

115

سلام بهانه‌ی بیداری 
.
این نقاشی خوب را بار اول سه روز قبل دیدم و از همان وقت، این نقاشی قرین این مصرع شعر مرحوم منزوی شده برایم که «اميد رهايی نيست وقتی همه ديواريم»؛ حالا گیریم پرنده توی نقاشی، قرار و آرام گرفته و درختِ بعد از دیوار، گل داده.
.

.
.