۱۳۹۲ اسفند ۹, جمعه

حضور

شب پیش می‌رود
آرام و بی‌صدا
من با تو در کرانه‌ی یادی که زنده است
دیدار می‌کنم
شب پیش می‌رود
چشمت کنار پنجره‌ام پلک می‌زند
چون کاسه‌ای بلور
یک لحظه از حضور تو لبریز می‌شوم
از دست‌های خالی من شعر می‌چکد
.

زنده یاد سید حسن حسینی