۱۳۹۲ دی ۱۴, شنبه

نامه‌ی نود و یکم

سلام خوب
.

هوا که فقط برای نفس نیست؛ برای روییدنِ تنها. گاهی، یعنی خیلی وقت‌ها، به کار روبیدن می‌آید، عین آنی که از تکان سر تو، به صورت من می‌خورد؛ «در وزش این هوا غبارم ‌می‌ریزد» ... من هوای این هوا را خیلی دارم.