۱۳۹۲ دی ۱۲, پنجشنبه

نامه‌ی نودم

سلام، ای آن معجزه در گلویت
.
تارهای صوتی تو وقتی می‌لرزند، معجزه می‌کنند؛ گوش یک لرزه آن را توی هوا می‌قاپد، شُش همه هوای لرزیده را فرو می‌بلعد، دل به سودای خود می‌لرزد، و پسِ اینها، روح تازه می‌شود، جلا می‌گیرد.

.