۱۳۹۲ آذر ۱۵, جمعه

نامه‌ی شصت و نهم

سلام
.

معلوم است که نور به خط مستقیم سیر نمی‌کند؛ پس ِ هزار پیچِ هزار کوچه‌ و هزار دیواری و من باز می‌بینمت.