۱۳۹۱ آذر ۱۷, جمعه

شعر جمعه - 10


...
در عصر ما فجیع‌تر از طرح تیر و قلب
عکس گلوله‌ای‌ست که از نان گذشته است!
...
غلامرضا طریقی – کتاب «به جهنم»
.
.
.