۱۳۹۲ دی ۹, دوشنبه

عکس سیاه و سفید – 159


سربازان پیروز متفقین، در محل سخنرانی‌ها و بالکن مقر رایش سوم، مشغول مسخره کردن هیتلر – 1945
by Fred Ramage