۱۳۹۲ آذر ۴, دوشنبه

عکس سیاه و سفید - 155


!Wait for me, Daddy
Claude P. Dettloff


این عکس یکی از مشهورترین عکس‌های جنگ جهانی دوم و  مربوط به اعزام نیروهای کانادایی به جنگ است و سالها به عنوان نماد برانگیختگی ملی در این کشور مورد توجه بود.