۱۳۹۱ دی ۲۱, پنجشنبه

«رقابت»؛ جوهر دموکراسی


جوهر دمکراسی بیشتر در رقابت نمایان می‌شود تا در مشارکت. حتی مشارکت صد در صد مردم در انتخابات تضمین کننده وجود دمکراسی نیست. چه بسیار نظام‌های غیردمکراتیکی که در قرن بیستم موفق به احضار اکثریت قریب به اتفاق مردم در صحنه انتخابات شده‌اند. در مقابل، جوهر دمکراسی در رقابت و کثرت‌گرایی نهفته است.
.
گذار به دمکراسی – حسین بشیریه – ص 89