۱۳۹۱ دی ۲۲, جمعه

شعر جمعه - 15


...
تو غرّه بدان مشو که می می‌نخوری
صد لقمه خوری که می غلام است آن را
.
عمر خیّام