۱۳۹۱ خرداد ۹, سه‌شنبه

در دوره پاک ترین دولت اتفاق افتاده


مکان: دادگاه رسیدگی به فساد مالی بزرگ
 .
خواهر زاده آقای «الف. ر.م»، به عنوان متهم: زمانی که در خصوص تخلفات ایشان (معاون گردشگری) در پروژه گردشگری بلوار کشاورز به آقای «الف. ر.م» اطلاع دادم وی به من گفت به جای این کارها، دلت را بزرگ کن
.
مدیرعامل سابق خط و ابنیه، به عنوان متهم: 6 محرم 89 بود که آقای «الف. ر.م» جلسه ای در هتل لاله تشکیل داد و من از سوی خسروی دعوت شدم. نکته جالب اینجا بود که دفتر وی در پاستور بود ولی جلسه ما در اتاق خواب برگزار شد. فکرش را بکنید در مورد بزرگ ترین پروژه کشور باید در اتاق خواب هتل لاله تصمیم گیری می کردیم
.
خسروی، متهم ردیف اول: معاونان وزیر صنایع سالم نبودند و برای انجام کار طلب پول می کردند ... ستاد ویژه تحریم از من خواسته بود که به بخش خصوصی ورود پیدا کنم و به دولت کمک کنم ... من به رییس وقت کمیسیون امنیت ملی از فسادهای مالی توضیح دادم اما وی فقط سر تکان داد ... من در خصوص باج خواهی به آیت الله شاهرودی نیز توضیح دادم ... آقای «م.ر» با من جلسه ای گذاشت که در مقابل تحریم ها کمک کنم اما چرا حالا شهامت این موضوع را ندارد که این مسأله را بیان کند ... خاوری را چه کسی فراری داد؟ من هشدار می دهم دیدار با آقای «ر.م» در خانه اش و پارک لویزان نخستین هشدار است.
.
.
کامنت ها در پلاس(+)