۱۳۹۰ دی ۵, دوشنبه

عکس سیاه و سفید – 93


Catherine Minala
*
کوچک، کوچک ... کوچک تر، کوچک تر ... نقطه، نقطه ... پشت آن درخت ها، توی مه، گم، فراموش
.
.
.
اگر تصویر را نمی بینید، اینجا(+) را کلیک کنید