۱۳۹۰ آذر ۲۸, دوشنبه

عکس سیاه و سفید – 92آن پهنه برفی و آن رد پا ... و توی خیال: صدای خاطره انگیز فشرده شدن برف ها زیر گام هایی که تا کجا توی برف دست نخورده و تازه از راه آسمان آمده، فرو می رود ... برف؛ برف ِ دوست داشتنی
.
.
.