۱۳۹۰ دی ۷, چهارشنبه

چهارپاره – 53

(1)
"جاری بودن" را، حتی به خیال و تنها در خیال بودن اش را ...
.
(2)
... "دوست" را، حتی تنها به حرمت لغزیدن چشمان مِهرآگین اش، روی کلماتی که آمد و رفت ...
.
(3)
... دوست دارم.
.
(4)
و به یاد غزل شماره 226 ... "راز سر به مُهر"، امروز هشت ساله می شود!
.
.
.
پ.ن: یاد یک سالگی(+)، یاد سه سالگی(+)، یاد پنج سالگی(+)، یاد هفت سالگی(+)
.
این پست در گوگل پلاس(+)
.
.