۱۳۹۰ اردیبهشت ۵, دوشنبه

عکس سیاه و سفید - 61عکس بالا کار Lewis Hine است، از کودکان کار در آمریکا؛ بین سال های 1908 تا 1912. بقیه عکس ها را اینجا (+) ببینید  ... در عکس بالا، دخترکی که روی تخته چوبی رفته برای کار، روی نهری، به نظرم رسید، همه حرف ها را زده؛ از رنج فراموشی کودکی.
*
یکشنبه آینده روز جهانی کارگر است ... به احترام همه کارگرهای کوچولویی که همین حالا، دور و بر خودمان کودکی را فراموش کرده اند