۱۳۸۹ دی ۱۷, جمعه

امام قبول نکردند

شب مهمان احمد آقا بودیم. آیت الله منتظری هم از قم آمده بودند. امام هم در جلسه شرکت کردند، ولی با اظهار بی حالی (کسالت) خیلی نماندند. آقای منتظری از امام خواستند که اجازه بدهند مفتی زاده _ از رهبران مذهبی اکراد – در منزلی بیرون از زندان، تحت نظر باشد. امام قبول نکردند. همچنین آقای منتظری خواستند که به آقای شریعتمداری که اکنون در بیمارستان بستری است، اجازه ملاقات با علما داده شود. امام فرمودند با اهل خانه اش ملاقات کند.
خاطرات هاشمی رفسنجانی – چهارده اسفند 64