۱۳۸۹ دی ۱۷, جمعه

پوسته

محاکمه اش در دادگاه  رسیده بود به  وقت اذان ظهر . گفته بود من دیگر ادامه نمی دهم؛ باید نمازم را اول وقت بخوانم ... دادگاه متوقف شده بود تا او نمازش را اول وقت بخواند ... او در همین دادگاه به جرم قتل و شرارت به اعدام محکوم شد ... عبدالمالک ریگی  چند روز بعد اعدام شد