۱۳۸۹ دی ۲۱, سه‌شنبه

آقای احمدی نژاد! به جمع سبزها خوش آمدید


آقای احمدی نژاد! خوشبختانه حق با شماست(+).  این درست نیست که در غیاب کسی، در برنامه زنده تلویزیونی او را متهم کنند و هیچ سند و مدرکی هم رو نکنند. درست است که شما در دفاع از معاون اول خودتان این موضع را گرفته اید؛ ولی حرف درستی زده اید ... آقای احمدی نژاد! به جمع سبزها خوش آمدید، حتی اگر به قدر دفاع از آبروی دوست خودتان بوده، که او هم انسانی است عین خود ما و اگر متخلف است، جای محاکمه او "داد"گاه است، نه برنامه زنده تلویزیونی، و "داد"گاه "سند" می خواهد ... میرحسین هم گفته بود سبز بودن به رنگ نیست، به اخلاق است ... خوش آمدید