۱۳۸۹ آذر ۱, دوشنبه

کِی پهلوانی و نترسی این مردم را دار زده اند؟


ظاهرا قرار شده قاتل ماجرای قتل در میدان کاج سعادت آباد تهران را در همین میدان بفرستند بالای دار ... نزدیک به یک ماه است که مثلا سقف حیرت و تاسف  را ترکانده ایم  که چطور توی مملکت اسلامی مان، اون هم روز روشن؛ یکی، یکی دیگر را با چاقو زخمی کرده، بالای سرش ایستاده تا کسی کمکی نکند، دو مامور پلیس حاضر در محل هم کاری نکرده اند تا بعد از چهل و پنج دقیقه، طرف هلاک شود؟! توی فیلمی که یکی از عابران گرفته، کسی می آید و از چند متری مضروب، موتورش را بر می دارد و راحت راهش را می کشد و می رود. قاتل داد می زند که "ناموسم را از دستم گرفته" و لابد این می شود توجیه ملت همیشه در صحنه، که قرار است برای مدیریت جهان هم تربیت شوند، که کاری نکنند و حالا لابد برای "داد"گستری می خواهند با "نمایش"و ترتیب "شو"ی مجازات قاتل، بقیه قاتل های بالقوه را بترسانند ... یعنی واقعا غصه این ماجرا مجازات قاتل است؟ که چشم ها کم تَن های بی جان آویخته از دار دیده؟ فکری به حال جوانمردی نمی کنید؟ حالا هر کی به هر کی؟ ... اصلا کسی می داند کِی پهلوانی و نترسی این مردم را دار زده اند؟ و کجا؟ و چرا؟ ما قرار بود "انسان" باشیم آخر. گریه تان نمی گیرد؟