۱۳۸۹ مهر ۳۰, جمعه

سارکوزی و فتنه گران اقتصادی

سر تصویب قانون بالابردن دو سال سن بازنشستگی، ملت "فتنه اقتصادی" به راه انداخته و  فرانسه را به هم ریخته اند و آن وقت رییس جمهوری فرانسه آن قدر دستش از نعمت "دشمن" خالیست که نمی تواند موی همه فتنه گران – معترضان سابق - را گره بزند به موی "دشمن" و هر چه  دلش می خواهد بکند ... چنین جاهایی حتی خیال داشتن ِ "دشمن دائمی" هم به کار می آید؛ البته نه به کار مردم.