۱۳۸۹ مهر ۴, یکشنبه

سقوط یعنی چه؟

از اداره کار زنگ زده بود. معلوم بود خیلی عجله دارد؛ منتظر نماند تا حتی جواب سلامم را بشنود. می گفت: "امروز بعد از ظهر به مناسبت هفته دفاع مقدس در ... مراسمی برگزار می شه. حتما حضور داشته باشین. حضور – غیاب می شه ...".
*
شب ها شبکه سه، حوالی ده شب، تصاویر روزهای جنگ را نشان می دهد. پریروز نوبت روزهای اول و دور ِ جنگ بود؛ آن روزها که مردمان ِ بیشتری جنگیدن را "باور" داشتند. آن تصویرهای ِحالا "غریب"، طعمه بود برای بغض و اشک، و دلتنگی برای غنیمت هایی که باد با خود برد، بی آن که با باد آمده باشند ... کسی، کسی را حاضر - غایب نمی کرد؛  حتی در صف کشته شدن امروز اما برای نشستن و  زیر باد کولر گازی، پذیرایی شدن هم تهدید می خواهد که "حضور و غیاب خواهد شد"! ... اصلا سقوط یعنی چه؟