۱۳۸۹ شهریور ۷, یکشنبه

بی اخلاقی سیاسی

در برخی محافل خبری بندرعباس، این روزها حکایت کم نظیری نقل می شود. چند روز پیش یکی از معاونان وزیر مسکن و شهرسازی که تا سال قبل معاون عمرانی استانداری هرمزگان هم بوده، بدون اطلاع استاندار، به عنوان نماینده عالی دولت در استان، و بدون اطلاع رییس سازمان مسکن و شهرسازی، به عنوان سازمان ذیربط معاون مذکور، به بندرعباس سفر کرده و از چند پروژه عمرانی هم بازدید و ظاهرا دستوراتی هم صادر کرده است. خبر این سفر را به طور "ویژه" یک روزنامه محلی کار کرده که از قضا مدیر مسوولش از مدیران ستادی استانداری است و باز از قضا بدون اطلاع استاندار، این آقای معاون وزیر را هم همراهی می کرده! همه حرف و حدیث سر این است که لابد این آقای معاون وزیر، سودای استانداری هرمزگان را دارد که چنین به جایگاه استاندار فعلی بی احترامی و بی اعتنایی کرده. حرف و حدیث بعد هم بر می گردد به همان آقای مدیرمسوول و مدیر ستادی استانداری که ظاهرا قول معاونت عمرانی گرفته! ... اگر در درستی و نادرستی این حرف و حدیث ها، تردیدی باشد در عمدی بودن بی اعتنایی به جایگاه استاندار حال حاضر هرمزگان شکی نیست. این یک بی اخلاقی بدبو و ناخوش سیاسی است که قسم حضرت عباس "خدمتِ" آقایان را شرمنده دم خروس "پست و مقام" می کند.
لینک مرتبط (+)