۱۳۸۹ تیر ۱۳, یکشنبه

کوله بار

مهشاد رو چند باری با خودم برده ام سر کار. این بار آخری کوله باری اسباب بازی برای خودش آورده بود! آن هم برای چهار ساعت و تازه فقط با لگوها بازی کرد و بعد یک قیچی و کلی کاغذ گرفت و ماژیک ... مهشاد و مامان مهشاد این روزها زنجان اند؛ من هم برای مرخصی تابستان دو هفته دیگر زنجان خواهم بود. خیلی دوست دارم رفقا را ببینم؛ هستید آیا؟!
*
از ترانه "فرشته پاک" سیامک عباسی و موزیک ویدئوی انیمیشنی آن خیلی خوشم آمده؛ خیلی

*
این بنر را زده اند نزدیکی های امامزاده سید مظفر بندرعباس؛ یک بنر تبلیغاتی برای مبارزه با مصرف مواد مخدر. در این بنر از شعار معروف همسر رونالد ریگان، رییس جمهور سابق آمریکا، در مبارزه اش با استفاده از مواد مخدر استفاده کرده اند: جاست سی نو؛ فقط بگو نه! نانسی فعالیت های اجتماعی زیادی داشت از جمله در مبارزه با مواد مخدر و این جمله ساده اش خیلی معروف شده بود.