۱۳۸۹ مرداد ۲, شنبه

با خوک کُشتی نگیرید


با یک خوک کشتی نگیرید چون هم کثیف می شوید و هم خوک خوشش می آید.برنارد شاو