۱۳۸۹ تیر ۲۵, جمعه

وابستگی "عروج"

دیروز مراسم سالگرد محسن روح الامینی برگزار شد؛ او را در کهریزک کشتند؛ همین سال قبل و همان جایی که امیر جوادی فر و محمد کامرانی و رامین قهرمانی را هم کشتند؛ از بس که زدن شان! از بین این سه، فقط پدر محسن روح الامینی با "بزرگان نظام" نشست و برخاست داشت و دارد برای همین بود که برایش تیتر زدند : "مراسم سالگرد عروج محسن روح الامینی برگزار شد".
شنیده اید که "علی" وقتی قاضی او را با کُنیه صدا زد و طرف دعوا را با اسم خالی اش، بر آشفت؟ علی برای "عدالت" چنان بود ... حالا بابصیرت ها بدوند دنبال طلحه و زبیرها