۱۳۸۹ تیر ۲۲, سه‌شنبه

نه قربان، این شورش نیست ... انقلاب است


221 سال قبل، در روزی چون فردا؛ 14 جولای، لویی شانزدهم که تازه از خواب بیدار شده بود، از لباسدارش پرسیده بود: "این سر و صدا برای چیست؟ مردم شورش کرده اند؟" و زده بود زیر خنده. لباسدار اما خیلی جدی جواب داده بود: "نه قربان، این شورش نیست، این یک انقلاب است". در حالی که لباسدار سلطنتی داشت این جمله تاریخی را به شاه می گفت، آن بیرون مردم فرانسه داشتند دیوارهای قلعه "باستیل" را خراب می کردند (*). این اتفاق را آغاز انقلاب فرانسه می‌نامند. در سال بعد از فتح این قلعه جشنی به این مناسبت برگزار شد که هم‌اکنون این روز را در فرانسه به عنوان روز ملی جشن می‌گیرند..


(*): همشهری جوان