۱۳۸۹ تیر ۷, دوشنبه

یک گردن

کالیگولا، دیکتاتور روم، یک بار با عصبانیت فریاد بر آورد: ای کاش همه شما رومی ها فقط یک گردن داشتید