۱۳۸۹ خرداد ۱۷, دوشنبه

کروبی و رانت "راز"دانی

نمی دانم برای چندمین بار است ولی در این یک ساله این بار دومی است که من یکی "درست" به خاطر می آورم که وقتی "شرایط خاص" پیش می آید، "کروبی"ها تهدید به روشنگری می کنند؛ سال قبل وقتی عده ای را "بردند" دم در خانه کروبی تا بر ضد او شعار بدهند و برای خانواده و همسایه هایش ایجاد مزاحمت کنند، خانم کروبی تهدید به افشاگری کرد و حالا که آن ماجرا در مرقد امام پیش آمده، خود کروبی تهدید به روشنگری کرده. معلوم است که هر کسی مدتی در صدر هر حکومتی باشد با کرور کرور راز "مگو" مواجه می شود ولی درست نیست وقتی این ارتباط مختل یا قطع شده و در شرایط خاصی که خودش تشخیص می دهد از افشاگری دم بزند و بعد همه چیز فراموش شود. تهدید به این نوع افشاگری ها و استفاده از رازهای حکومت به عنوان یک اسلحه یا سپر یک "رانت" خواری است. کروبی به چه امیدی رازهایی از این دست را پیش خود نگه داشته؟ اگر افشای آن ها حقی را احقاق می کند چرا سکوت کرده؟ حسرت بزرگ ما "سبز"ها این است که مدام اندر مدام "آزادی" و "عدالت" جلوی پای "مصلحت" قربانی می شوند و حالا آیا درست است که کروبی "فقط" تهدید کند و بعد به مصلحتی که خودش می داند، همه چیز را به فراموشی بسپارد؟ کروبی یا باید عین میرحسین چنین تهدیدهایی را بر زبان و قلم نیاورد، یا اگر چنین می کند مصلحت هایش را "شفاف" بازگو کند تا تکلیف همه مشخص شود.