۱۳۸۹ خرداد ۱۸, سه‌شنبه

اصل: مدال / کاریکاتور هفته – 19


نگاه تلخ کاریکاتوریست به ابزار انگاری "انسان"؛ حتی در خوش ترین لحظات... کاریکاتوری از کاریکاتوریست محبوب من؛ یوری کوزوبوکین از اکراین!


*