۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۹, چهارشنبه

باور گران است؛ بر عکس دروغ


چند روز بعد از آن که مجید کاکاوند (1) را فرانسه تحویل آمریکا نداد و به ایران برگرداند، کلوتید رایس (2) را ایران با گرفتن جریمه سیصد میلیون تومانی آزاد کرد. کلوتید ریس که به پاریس رسید، کسی را که دستگاه های امنیتی – قضایی فرانسه "معتقد" بودند قاتل شاپور بختیار است (3) و هیجده سال تمام در فرانسه به همین دلیل زندانی اش کرده بودند، آزاد کردند و به تهران برگرداندند. از این آقا در فرودگاه، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی استقبال کرد ... "هم ایران و هم فرانسه اعلام کرده اند هیچ معامله ای در این بین نبوده"
*
(1) مجید کاکاوند را دادگاهی در پاریس با رد درخواست امریکا برای استردادش به آمریکا، از اتهامات وارد تبرئه کرد. وی چندی قبل به تهران بازگشت. کاکاوند نوروز سال گذشته در یک سفر به فرانسه به درخواست امریکا به اتهام خرید تجهیزات دارای کاربرد دوگانه برای ایران بازداشت شده بود.
(2) کلوتید ریس، دانشجوی فرانسوی و مدرس زبان فرانسه در دانشگاه اصفهان، تیرماه سال قبل به هنگام خروج از ایران در فرودگاه به اتهام جاسوسی دستگیر شد. او مرداد ماه با سپردن وثیقه آزاد شد و تا هنگام صدور حکم دادگاه در سفارت فرانسه در تهران اقامت داشت. وی در دادگاه به ده سال زندان محکوم شد؛ زندان وی به سیصد میلیون تومان جریمه تغییر کرد و سپس اجازه یافت به فرانسه بازگردد
(3)علی وکیلی راد به همراه دو همدست دیگرش، بنا به تصریح دادگاهی در فرانسه، در مرداد ماه سال 1370 شاپور بختیار و دستیار جوان او را در نزدیکی پاریس به قتل رساندند. چند روز بعد، علی وکیلی‌راد با یک گذرنامه ترک بنام "موسی کوچر" در کنار دریاچه شهر ژنو در سویس دستگیر شد ولی همدستانش توانستند به ایران بازگردند. او گناهکار شناخته و محکوم به زندان شد.
*
"باور" گران است؛ درست برعکس "دروغ"