۱۳۸۹ اردیبهشت ۳۰, پنجشنبه

رأسِ ته امور


مجلسی که عالی ترین مقام نظام بابت دیر آمدن نمایندگانش سر جلسات، بهشان تذکر می دهد (+)، رییس قوه قضاییه می گوید: ما کار خودمان را بلدیم؛ لطفا مجلس از این حمایت ها از ما نکند (+) ... و دولت یا مصوباتش را جدی نمی گیرد یا مصوبات جدی را سراغش نمی فرستد (+)، در کجای امور قرار دارد؟