۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۷, دوشنبه

شجریان ... شرف


یک ساعت طلایی؛ از چند دقیقه بعد از نه دیشب تا چند دقیقه مانده به ده؛ پای تلویزیون، و چند باری چشم هایم تر می شود و نمی توانم جلوی مهمان ها هم حتی خودم را کنترل کنم ... شجریان است و حرف ها و صدایش در یک مستند از بی.بی.سی ... و مدام یاد این گفته مرحوم سرهنگ نجاتی می افتم که "شرف و افتخار فقط یک بار در خانه انسان را می زند"؛ و شجریان این در را باز کرده به روی خودش ... و ما چقدر خوشبختیم که چنین صدایی "سبز" است