۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۳, دوشنبه

عکس سیاه و سفید - 14

"تفکیک"؛ از اینجا (+)/ا
*
از عبدالحسین رضوانی (+) /ا
*
در این مسابقه جالب انتخاب عکس هم شرکت کنید (+) /ا