۱۳۸۹ فروردین ۲۹, یکشنبه

بی بی سی و تاریخ ایران


صدا و سیما در همه این سال ها بخشی مهم از نخبگان تاریخ ایران را از برنامه های خود "حذف" کرده؛ معیار هر چه بوده و هست، که به نظر می رسد بیشتر بر اساس کم کردن از صبغه "ملّی" و افزودن بر وجه "مذهبی" تاریخ ایران تعریف شده، این رسانه توانسته ارتباط مخاطبان عام خود را با تاریخ "واقعی" دچار اختلال جدی کند. این روند البته مختص به این رسانه نیست و جای پای چنین رویکردی را می توان در کتاب های درسی هم به راحتی یافت آن چنان که اینک سخن از حذف "پادشاهان" از کتاب های تاریخی به میان آمده! در این بین بی.بی.سی فارسی طی هفته های اخیر، (لابد) با توجه به این کاستی در کار صدا و سیما از یک سو و همچنین توجه به این مساله که با همه این تلاش ها هنوز نگاه "ملّی" به تاریخ ایران نزد بسیاری از مردم معتبر است، تاکید بر وجهه "ملّی" تاریخ ایران را مورد توجه قرار داده که اگر روی "اسلامی" تاریخ ایران را فرو نگذارد، بی تردید مخاطبان خود را راضی خواهد ساخت.
انتخاب شش شخصیت تاثیرگذار تاریخ ایران زیر عنوان "بزرگان ایران زمین"، در قالب برنامه ای "واقعا" تلویزیونی و جذاب، در این راستا قابل ارزیابی است. هر چند شاید بر ترکیب این شش تن نقدهایی وارد باشد ولی مساله نفس انجام این کار بود. این روند از دیشب به شکل دیگری در قابل برنامه "شصت دقیقه" پیگیری شده؛ در بخشی از این برنامه قرار شده ایرانیان موفق و مشهور مقیم خارج از کشور معرفی می شوند. من خودم تازه همین دیشب متوجه شدم که رییس فعلی بنیاد معتبر کارنگی در امریکا یک ارمنیِ آذریِ متولد تبریز است: "دکتر وارتان گریگوریان" (+)، شما می دانستید؟!

*
دیگر پست های امروز: