۱۳۸۸ بهمن ۲۵, یکشنبه

بی تعادل

*
*
حسن بردال عزیز هم از جمله کسانی است که از به هم خوردن تعادل بین حجم "اخبار و مقاله و گزارش" های یک نشریه از یک طرف و "آگهی و رپرتاژ آگهی ها" از طرف دیگر، ناراضی است؛ عین خودم! سه تصویر بالا هم کار حسن آقاست؛ بخش های قرمز شده از صفحات سه نشریه بندر، "آگهی" است که به خوبی نشان می دهد تعادلی بین حجم آگهی های چاپ شده و سایر مطالب وجود ندارد (+). البته سردبیر محترم صبح ساحل در توضیح علت این مساله می گوید که به دلیل مشکل جدی در تامین کاغذ برای اضافه کردن صفحات نشریه از یک طرف و تعهد نشریه به چاپ آگهی سفارش دهندگان آگهی ها در موعد زمانی مشخص، متاسفانه این تعادل به خصوص در برخی شماره های صبح ساحل به هم می خورد