۱۳۸۸ اسفند ۴, سه‌شنبه

ریگ


عبدالمالک ریگی دستگیر شد؛ شکر خدا و دست مریزاد ... حالا چند نفرتان فکر می کند او آخرین ریگ بیابان ترور باشد؟ ... بیابان زدایی باید کرد؛ ریگ ها در دشت سبز، خودشان گم و حل می شوند
پ.ن 1: ساعت سه نیمه شب دیشب پرواز یک هواپیما در ارتفاع پایین، به خصوص همسایگان فرودگاه بندرعباس را از خواب بیدار کرد ... امروز بلافاصله بعد از انتشار خبر بازداشت ریگی، در شهر شایع شد که او را در فرودگاه بندرعباس گیر انداخته اند؛ شاید مسافر هواپیمایی بوده که مجبور به فرود در فرودگاه بندرعباس شده بود
پ ن 2: کیهان این خبر را تایید کرده (+)
*