۱۳۸۸ دی ۲۴, پنجشنبه

کمک سبز به مردم هاییتی

اول: زلزله هاییتی واقعا متاثر کننده است؛ یک زلزله هفت ریشتری در یکی از فقیرترین کشورهای نیم کره غربی. تصاویر منتشر شده اولیه از عمق فاجعه خبر می دهد
دوم: باید به اعتبار انسانی خودمان هم که شده، کاری بکنیم
سوم: جنبش سبز برای نشان دادن همبستگی و نوعدوستی خود، می تواند در قالبی مستقل به مردم هاییتی کمک کند
چهارم: آقای خاتمی، به عنوان چهره صلح طلب و شناخته شده بین المللی، می تواند از طریق بنیاد باران، به عنوان یک ارگان غیردولتی، راه کمک نقدی سبزها را به مردم هاییتی بررسی کند.