۱۳۸۸ آبان ۱۳, چهارشنبه

هراس از اخبار اکثریت

دسترسی به اینترنت در روز ملّی مبارزه با استکبار به شدت برای "همه" مختل شده؛ این یعنی این که اکثریت کاربران این وسیله ارتباطی نوین در خدمت استکبارند و باید با آن ها مبارزه کرد (!)؛ نه که مهم نباشد در خدمت "کی" هستند ولی در "اکثریت مطلق" بودن شان خیلی مهم تر است و این وسط هم نمی صرفد برای خوب هایی که باقی مانده اند، و در اقلیت محض اند، اینترنت بی اختلالی باقی بگذارند... تمام