۱۳۸۹ خرداد ۱۰, دوشنبه

دولت الکترونیک

تلفنی به "رییس" روابط عمومی یکی از تشکیلات مهم دولتی در بندرعباس گفتم: "ایمیل تون رو بدین براتون یک فایل بفرستم". از بغل دستیش پرسید: ایمیل ما "چنده"؟
*
دنیس تریکو "با بیست در صد تخفیف" روز مادر را تبریک می گوید / رادیو – ساعت 12:48 - دوشنبه