۱۳۸۸ مهر ۱۵, چهارشنبه

آزار، آزار است

پلیس چینی - مسلمان چینی
*
جوان اسراییلی بر سر زن فلسطینی، شراب می پاشد
* دو سرباز آمریکایی، یک ویت کنگ را شکنجه می کنند؛ "غرق مصنوعی"
*
بدون شرح