۱۳۸۸ مهر ۲۸, سه‌شنبه

کک مان گزید؟ خجالت کشیدیم؟


"ما به خليج فارس رفتيم و خواستيم در آنجا بمانيم اما ساحل بسيار آلوده و کثيف بود. بنابراين گروه تصميم گرفت ابتدا ساحل را تميز کند. به اين ترتيب تمام زباله ها مانند جعبه ها، کنسرو و تعداد بسيار زيادي ظرف پلاستيکي را در 10 کيسه جمع کرديم تا ساحل تميز شد"
این ها را یک توریست آلمانی گفته و روزنامه اعتماد هم دیروز به نقل از ایسنا چاپش کرده! این توریست مهربان و یا روزنامه "اعتماد" و "ایسنا"یمان حیا کرده اند لابد که اسمی از شهر حاشیه خلیج فارس نیاورده اند ولی من این چیزها حالی ام نیست و می گویم که این شهر به راحتی می تواند "بندرعباس" هم باشد! نه که از سایر شهرهای ساحل شمالی خلیج فارس خبرهای خوبی هست ولی بندرعباس حسابش جداست؛ مهم ترین شهر ایرانی خلیج فارس است با اسکله های بی رقیب و صنایع بسیارش و مسافرانی که نوروز هر سال به این شهر می آیند تا بندرعباس هم در پذیرایی از مهمانان هم ردیف مشهد و اصفهان و شیراز باشد. همه به کنار؛ ساحل بندرعباس اگر تمیز باشد فوق العاده زیباست اما حالا ساحل حسرت و آلودگی است. تاسیسات تفریحی خوبی در ساحل ساخته اند و می سازند ولی هیچ خبری از مهربانی با خود ساحل نیست. مردمان احمق و واقعا "احمق" که لابد گرد وخاک روی کفش خودشان را هم تحمل نمی کنند مثل نفس بوگندشان آشغال ریزانی می کنند که بیا و ببین. متولیان بی عرضه و واقعا بیکاره و بی عرضه فرهنگ و شهر و استان هم لنگشان را انداخته اند روی لنگشان و نه کاری می کنند که مردمان احمق بدانند جای زباله و فاضلاب، خانه ماهی های دریا نیست و نه کاری می کنند که آدم باورش بشود دل خودشان به حال دریا می سوزد. حالا همه غصه خیلی از ایرانی های "حنجره بر کف" شده جیغ های رنگارنگ برای اسم "خلیج فارس"! باید که عرق شرم بریزیم جلوی روی توریست ها و مسافران و از همه مهم تر؛ ماهی ها و دلفین ها و وجدان خودمان