۱۳۸۸ مهر ۲۷, دوشنبه

بی تمرین مانده های خودسر


" امیدوارم این مجموعه بتواند به سهم کوچک خود در بسط تفکر انتقادی و تمرین مدارا موثر افتد، و سبب شود که از راهنمایی ها و انتقادهای صاحب نظران گرامی در تداوم "بازخوانی فرهنگ" بهره ور شوم".
این آخرین پاراگراف از مقدمه کتاب "تمرین مدارا"ی محمد مختاری است به قلم خودِ او. از امروز خواندنش را شروع کرده ام. کتاب سال 77 منتشر شد؛ یازده سال قبل. همان سالی که "12 آذر"ش محمد مختاری را نیروهای "خودسر" کشتند؛ از بس که برای "مدارا" بی تمرین مانده بودند