۱۳۸۸ مهر ۸, چهارشنبه

رزا آژیری

به طور مرتب مشتری رادیو فردا نبودم تا همین سه ماه قبل و انتخابات. حالا هم که مشتری ام فقط موقع رانندگی فرصت گوش کردن اش را دارم؛ طوری برنامه ریزی می کنم که رأس ساعت ها در حال رانندگی باشم و بتوانم اخبارش را بشنوم. در بین همه گوینده های این رادیو، صدا و اجرای رزا آژیری متفاوت بود. تپق زدنش را به یاد ندارم و یا لحن خالی از انرژی اش را؛ انگار خبر توی خون و پی اش بود! ... امروز خبر آمد که در سانحه رانندگی در مسیر برلین – پراگ دو خبرنگار رادیو فردا کشته شده اند، دلم ریخت که از مرگی چنین همیشه هراسانم به خصوص اگر قربانی از قبیله رسانه باشد که خودم را جزیی کوچک از این قبیله همیشه تب دار می دانم؛ لید خبر را که می خواندم یک جورهایی نگران بودم و خدا خدا می کردم که نکند او هم در این خبر باشد؛ و بود ... صدایی برای همیشه رفت
*
امیر زمانی‌فر و رزا آژیری که با مهین گرجی، همکار دیگرشان، به سفر رفته بودند در بازگشت، بر اثر سانحه‌ رانندگی در نزدیکی پراگ جان باختند. مهین اکنون بر تخت بیمارستان در اغماست.