۱۳۹۶ شهریور ۲۹, چهارشنبه

🔴 محل ساختن سرنوشت ما نزدیک‌تر از نیویورک است


شورای نگهبان را برای پاسداری از قانون اساسی بنا نهادند؛ «وای به روزی که بگندد نمک» نیست که دبیر چنین شورایی به رغم صراحت اصل 111 قانون اساسی که اختیار عزل رهبر را به مجلس خبرگان داده (و این یعنی فرادست است و حق اعمال قدرت دارد)، در جایگاه دبیر شورای نگهبان و رییس مجلس خبرگان، به طور علنی و بی‌پروا، بر پایین‌دست بودن مجلس خبرگان صحه می‌گذارد و اعلام می‌کند که «مجلس خبرگان باید مرتباً همراه رهبری حرکت کند تا مواضع ایشان تثبیت شود»؟

روی صحبت این بحث، نقد «جریان» است و نه فرد؛ جریانی که میثاق ملی کشور – قانون اساسی – را با همه عیب و ایرادهایی که می‌تواند داشته باشد، تعبیری وارونه می‌کند و شأن نهادی مبارک و فرادست (مجلس خبرگان) را تا حد تثبیت‌ و تاییدکننده پایین می‌کشد. بر روی این روش، آیا نمی‌توان سایه موروثی‌سازی نظام را دید؟ می‌دانیم بر اساس حقی قانونی، صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان، تک-تک توسط شورای نگهبانی تایید شده که اعضای فقیه آن را خود رهبری‌ منصوب می‌کنند و اعضای حقوق‌دان‌اش را رییس قوه‌قضاییه (باز منصوب رهبری) معرفی می‌کند که مجلس صرفا از بین آنها، اعضا را برمی‌گزیند. با این همه، وقتی همین قانون حق عزل رهبری را به مجلس خبرگان می‌دهد، این سوال باقی‌ست که بی‌پروایی در فرودست و تابع نشان‌دادن این مجلس، به چه منظور است؟ (تاکید می‌کنم این نقد «جریان»ی است که می‌تواند بدعتی برای همه  اعصار پایه بگذارد؛ مستقل از افراد)

برای یافتن این پاسخ باید به سابقه آیت‌الله جنتی رجوع کرد؟ به روزی که مرحوم امام خمینی بعد از به صلاح ندانستن ردصلاحیت خلخالی و سید ابوالفضل موسوی تبریزی برای انتخابات مجلس سوم، اعضای شورای نگهبان را به حضور نپذیرفت؟ به این‌که همزمان با ردصلاحیت‌های گسترده در اولین انتخابات مجلس بعد از فوت مرحوم امام خمینی، که حتی اعتراض‌‌های مرحوم حاج احمدآقای خمینی را هم برانگیخته بود، حکم امامت جمعه موقت تهران را هم گرفت که رفسنجانی از آن تعبیر به «نمک بر زخم آزرده‌خاطرها» کرده؟ به این‌که قبل از آخرین انتخابات مجلس خبرگان گفت: «هدف قدرت‌طلبان، ورود به خبرگان است ... آنها قصد دارند با ورود به این نهاد برای آینده کشور برنامه‌های خود را پیش ببرند»؛ گو قرار است یا کسی وارد این مجلس نشود، یا اگر شد فقط برنامه‌های جناب جنتی را پیش ببرد!

نباید قانون را بر خودشان منطبق کنند که؛ این به‌خدا خیلی خطر دارد. سخنرانی دیروز آیت‌الله جنتی که نشانه‌های «ساختن سرنوشت» برای سال‌‌های متمادی همه ما مردم دارد، شایسته‌تر است برای توجه و نقد تا خزعبلات ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل که اگر خیلی هنر کند بتواند دوره چهارساله ریاست‌جمهوری خودش را به آخر برساند.

سرنوشت ما در مجلس خبرگان شکل می‌گیرد؛ در همین نزدیکی؛ این‌را متوجهیم اصلا؟


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر