۱۳۹۶ اردیبهشت ۹, شنبه

هنگ دروغگوها

رسانه‌های حامی قالیباف در پیشتیبانی از دروغ او علیه روحانی، دروغ او را تکرار کرده‌اند!

عین جمله روحانی به قرار زیر است؛ آن را با آنچه خبرگزاری‌هایِ نظامی مخابره کرده‌اند مقایسه کنید تا به شارلاتانیزم‌شان پی برده باشید!

روحانی: «اگر ما بتوانیم 10 میلیون توریست وارد کشور کنیم ... این مجموعه گردشگر 4میلیون شغل ایجاد می‌کند.»

 همه آدم‌هایی با روده راست در شکم می‌دانند که فرق جمله «شرطی» که با «اگر» شروع می‌شود، با سایر جمله‌ها چیست!