۱۳۹۵ اسفند ۱۴, شنبه

ناسیونالیسم اخلاقی، ناسیونالیسم غیراخلاقیخبر و تنطیمی که از سخنرانی استاد مصطفی ملکیان در دانشگاه زنجان تهیه کرده بودم، در شماره امروز روزنامه شرق چاپ شده است+ :


هیچ نظری موجود نیست: