۱۳۹۵ مهر ۲, جمعه

بارکد
اشتباه این آدم و امثال اون اینه که فکر می‌کنن ما قیافه‌هامون شبیه احمقاست؛ درسته ممکنه قیافه‌هامون، زندگی‌مون، کارامون شبیه احمقا باشه ولی خوب می‌فهمیم دلیل بدبختی‌مون کیه و چیه. پس یه روزی جلوشون وایمیستیم و نمی‌ذاریم هر کاری دلشون می‌خواد بکنن. فرق من و پدرم تو همینه؛  اون حماقت کرد و اعتماد کرد و رفت گوشه زندون ولی ماجرای ما یه چیز دیگه است؛ اعتماد ما رو جلب کردن به این آسونیا نیست.
.
گفتار متن سکانس آخر "بارکد"
.